Nové nájemní smlouvy na pobočkách v USA

Zpět na služby v Spojené státy americké

V souvislosti se snahou Hertz být jasnou a transparentní firmou, doznala nájemní smlouva v USA změn, které mají jasně objasnit částky za jednotlivé služby v době rezervace a pronájmu. Nové zobrazení obsahuje zejména následující:

 

• Částky byly seřazeny tak, aby bylo pro klienta jasně zřejmé, jaká je základní cena, jaká je cena za další služby (např. extra km) a také, z jakého základu se poskytují případné slevy.

 

• Poplatky, příplatky a daně byly jasně odděleny od základní ceny pronájmu a dalších služeb (např. extra km), aby tak bylo jasné a zřetelné, z čeho se cena pronájmu skládá.

 

• Celková předpokládaná částka je zvýrazněna větším a tučným písmem pro jasnou představu o předpokládané konečné ceně, která bude účtována.
 

• Výše zálohy či částky blokované na platební kartě je jasněji uvedena.
 

• Sumarizace pronájmu, včetně vozidla, pobočky pronájmu a vrácení, data a hodiny počátku a předpokládaného konce pronájmu se přemístila do dolní části první strany Nájemní smlouvy, čímž klientovi zřetelně uvádí základní informace o jeho pronájmu ve snadno srozumitelné formě.

 

 


JIŽ BRZY: Nový konečný účet

 

Nový, přehlednější konečný účet za pronájem bude již brzy uveden v USA pro pobočky se službou Hertz Instant return a pro možnost E-účtu. Bude obsahovat následující změny:

 

• Částky jsou seřazeny podle pořadí, ve kterém jsou uvedeny na nové nájemní smlouvě, aby bylo jasně porovnatelné, kde mohly vzniknout rozdíly mezi Předpokládanou celkovou částkou a částkou konečnou.

 

• Další poplatky vzniklé v průběhu či na konci pronájmu (např. dotankování, pozdní vrácení apod.) jsou jasně rozepsány, aby je mohl odkontrolovat jak pracovník Hertz při vrácení vozidla, tak i klient a všichni se ve vyúčtování vyznali.

 

• Možnost provést kontrolu vyúčtování přes hyperlinkové PDF.

Zpět na služby v Spojené státy americké