24 hodinová silniční služba Austrálie a Nový Zéland

Jako součást naší neustálé péče o zákazníka, a to i v případě, kdy dojde k závadě na vozidle, Hertz pro vás má Roadside Assistance Program (silniční asistenční program).

 

Hertz Roadside Assistance je národní 24 hodinvý servis dostupný 365 dní v roce společností Assist Australia ve spolupráci s Automobile Clubs of Australia.

 

Pokud se stane vaše Hertz vozidlo nepojízdným z důvodu mechanické závady†, zaměstnanci silniční asistence vám budou asistovat, aby vyhodnotili situaci a posoudili, zda je závada odstranitelná a zda je možno pokračovat v jízdě.

 

Pokud se vaše Hertz vozidlo stalo součástí dopravní nehody, jste povinni zavolat nejbližší pobočku Hertz nebo číslo13 30 39 (v Austrálii).

 

Pokud vaše vozidlo vyžaduje odtah

Ve většině případůbudou zaměstnanci silniční služby schopni opravit vozidlo přímo na silnici. Pokud by se však stalo, že vozidlo nemůže pokračovat v jízdě, bude vozidlo odtaženo do nejbližší pobočky Hertz, autorizovaného servisu Automobilového klubu či asociace a Hertz pro vás zařídí výměnu vozidla. #

 

Nemechanická pohotovostní asistence

Hertz program silniční asistence (Roadside Assistance Program) je omezen pouze na poskytování služeb při mechanické poruše. Program nekryje opravy po dopravní nehodě.

Roadside Assistance poskytuje rovněž asistenci při zamčení vozidla či v případě, že dojde benzín. Obě tyto služby jsou ale zpoplatněny a hradí je zákazník, nikoliv Hertz.

 

Při kontaktování asistenční služby budete požádáni o poskytnutí následujících informací:
1. Registrační značka vozidla Hertz.
2. Vaše číslo nájemní smlouvy.
3. Vaše přesná pozice.
4. Značka, model a barva vozidla.
5. Pobočka, ze které bylo vozidlo pronajato.
6. Popis problému s vozidlem.
7. Vaše kontaktní telefonní číslo, máte-li ho k dispozici.
Upozorňujeme, že musíte u vozidla vyčkat do příjezdu asistenční služby.

*Aplikují se standardní servisní podmínky. Servis je omezen na Hertz nájemní vozidla (do 2.5 tun) a 4WD vozidla, u kterých je dostupný 2WD. V Tasmánii je k dispozici alternativní služba v rámci RACT.
†Vyjma vozidel nepojízdných z důvodu dopravní nehody.
#Aplikují se standardní podmínky.

 

Podmínky Hertz asistenční silniční služby
1. Opuštěné oblasti.
Pokud dojde k poruše v opuštěných (málo obydlených) oblastech a Hertz Asistenční službu nebude možno v této oblasti poskytnout, bude vám nabídnuto jiné alternativní řešení situace.
2. Provozuschopné cesty.
Servis bude poskytnut pouze v případě, že porucha nastane na provozuschopných komunikacích, které jsou sjízdné při náhonu na dvě kola.
3. Vyproštění vozidla.
Pokud se vozidlo stane nepojízdným z důvodu provozu mimo provozuschopné komunikace – tj. např. zapadne do písku na pláži, do bahna apod., asistenční služba zajistí vyproštění vozidla, ale pouze na náklady nájemce vozidla, nikoliv Hertz.
4. Speciální výbava.
Pokud je pro efektivní poskytnutí asistenční služby potřeba speciální výbava, pro kterou se asistenční služba bude muset vracet na základnu či požádat o její poskytnutí servis, budou nájemci přeúčtovány náklady spojené se zajištěním takové speciální výbavy.
5. Přírodní pohromy.
Hertz si vyhrazuje právo službu poskytnout v omezené nebo alternativní formě, pokud objektivní situace nedovoluje standardní servis. Jedná se o výjimečné situace – např. při záplavách, požárech apod. Za každých okolností vám však bude poskytnuta nejnutnější pomoc.
6. Nehoda.
V případě, že vozidlo se dostane do dopravní nehody nebo dojde k nárazu vozidla do nějakého objektu, poté se nejdná o mechanickou opravu a služba Hertz silniční asistence nemůže být poskytnuta. V takovém případě jste povinni kontaktovat nejbližší pobočku Hertz.
7. Opuštěná vozidla.
Servis nebude v žádném případě poskytován na opuštěná vozidla. Nájemce musí u vozidla vyčkat příjezdu asistenční služby. Pokud nájemce zvolí svého zástupce, který u vozidla vyčká, poté tento zástupce musí mít platné řidičské oprávnění pro případ, kdy by bylo nutno s vozidlem popojet. Pokud po příjezdu asistenční služby nebude u vozidla přítomen nájemce ani jím zvolený zástupce, poté bude tato služba účtována nájemci jako planý výjezd a případný opakovaný příjezd a asistence bude účtována přímo nájemci, tj. nebude jí hradit Hertz.
8. Pokus o opravu.
Pokud zaměstnanci asistenční služby zjistí, že před jejich příjezdem se pokoušel někdo o neodbornou opravu a tím způsobil ještě další škodu, která způsobí nemožnost vozidlo nastartovat a zprovoznit, může dojít k odmítnutí poskytnutí servisu. Případné odtažení takto poškozeného vozidla i oprava poškození jde zcela na účet nájemce, Hertz jej nebude hradit.

 

Hertz si vyhrazuje právo kdykoliv změnit podmínky programu poskytování Hertz silniční asistenční služby (Hertz Roadside Assistance Program) bez předešlého upozornění.