US Airways®

  • Slevový program pro občany USA (CDP) číslo: 157348
  • Členové mají nárok na načtení Dividend miles na participujících letištních pobočkách po celém světě.
  • Z pronájmů na smluvní ceny nebo na ceny pro státní správu dostávají míli za každý utracený dolar z pronájmu na participujících pobočkách. Všechny ostatní pronájmy realizované pod slevovým číslem 157348 obdrží dvě míle za každý utracený dolar. Útrata se počítá pouze z nájemného, nikoliv z poplatků, daní, dotankování apod. Míle načtené mimo území USA budou převedeny na USD.
  • Pro pronájmy v USA, Porto Riku a Kanadě je nutno pro načtení mil počítat s poplatkem Frequent Flyer Surcharge ve výši $0.50 za den, max. $2.00 za pronájem.
  • Je vyžadováno ověření: palubní vstupenka či kopie letenky s US Airways či partnerskými aeroliniemi bude požadována na počátku pronájmu.
  • Nebudou-li míle načteny, můžete ve lhůtě 6 měsíců po ukončení pronájmu zažádat o zpětné načtení mil prostřednictvím níže uvedeného Reklamačního formuláře.
  • Servisní centrum Dividend Miles (U.S.): (336) 661-8390 

 

 

US Airways a Dividend Miles jsou obchodními názvy US Airways Group®, Inc.