Midwest Airlines
 • Členové Midwest Miles mají nárok na načtení:
  • 50 mil denně za 1-4 denná pronájem, nebo
  • 500 mil za pronájem 5-denní a delší
 • míle mohou být načítány ze všech započítávaných pronájmů na participujících pobočkách Hertz kdekoliv po světě.
 • pro načtení mil není vyžadován návazný let.
 • Pro načtení mil je otřeba uvádět Midwest Miles členské číslo účtu
 • Servisní centrum v USA: 1-800-452-2022
 • Slevové (CDP) číslo Midwest Miles: 384989
 • Zpětné načtení mil je možné žádat do 6 měsíců od ukončení pronájmu prostřednictvím prolinku na "Reklamační formulář pro načtení mil" uvedeného níže.
 • U pronájmů v USA, Porto Riku a Kanadě je nutno počítat při požadavku na načtení mil do Midwest Miles s příplatkem (Frequent Flyer Surcharge) ve výši $0.50 za den, maximálně $2.00 za pronájem.