Hawaiian Airlines

  • Členové HawaiianMiles si mohou načítat až 50 mil za den pronájmu kdekoliv po světě.
  • Pro načtení mil není podmínkou let .
  • HawaiianMiles Servisní centrum: USA, Kanada a náležející ostrovy: 1-877-HA-MILES (1-877-426-4537) Oahu: 838-5333
  • HawaiianMiles slevové číslo (CDP): 1037681
  • Pro načtení mil je nutný HawaiianMiles číslo účtu.
  • Zpětné načtení mil je možné ve lhůtě max. 6 měsíců od ukončení pronájmu kliknutím na  níže uvedený "Reklamační formulář pro načtení mil".
  • Pronájmy v USA, Porto Riku a Kanadě podléhají při požadavku na načtení mil do HawaiianMiles příplatku za načtení mil ve výši $0.50 za den, max. $2.00 za pronájem.