Gulf Air

Načítané míle:                                              500 mil retail/250 mil smluvní ceny

 

Servisní Centrum v domovské zemi:                 973-335-777

 

Slevová (CDP) čísla:

 

Falcon-Gold                                                    924036

Falcon-Silver                                                  924035

Falcon-Green                                                 924034

 

 

Pro načtení mil do evropského, blízkovýchodního či afrického partnerského leteckého programu je nutno, aby se pronájem realizoval na participujících pobočkách.