Frontier Airlines™
 • Členové Frontier Airlines EarlyReturns ® mají nárok na načtení:
  • 50 mil denně z 1-4 denního pronájmu, nebo
  • 500 mil za pronájem 5 denní a delší
 • Slevové (CDP) číslo programu pro občany USA: 1241216
 • Členové Frontie Airlines EarlyReturns programu mohou sbírat míle na participujících pobočkách Hertz po celém světě.
 • Pro načtení není vyžadován návazný let.
 • míle se nenačítají z daní, poplatků, dotankování apod.
 • Pro načtení mil je nutno vždy uvádět členské číslo Frontier Airlines EarlyReturns programu.
 • US Frequent Flyer Servisní centrum: 1-866-263-2759
 • U pronájmů v USA je nutno při požadavku na načtení mil do EarlyReturns počítat s příplatkem (Frequent Flyer Surcharge) ve výši $0.50 za den, max. $2.00 za pronájem.
 • Žádost o zpetné načtení mil je možno uplatnit do 6 měsíců od ukončení pronájmu prostřednictvím níže uvedeného linku.