Delta Air Lines
 • SkyMiles slevové (CDP) číslo: 165385
 • Členové SkyMiles mají nárok na načtení:
  • 50 mil denně z 1-4 denního pronájmu, nebo
  • 500 mil za pronájem 5-denní a delší
 • Míle mohou být načítány ze všech započítávaných pronájmů na participujících pobočkách Hertz kdekoliv ve světě. Návazný let není pro načtení mil vyžadován.
 • U pronájmů v USA, Porto Riku a Kanadě je nutno při požadavku na načtení mil do SkyMiles programu počítat s příplatkem (Frequent Flyer Surcharge) ve výši  $0.50 za den, max. $2.00 za pronájem.
 • Pro načtení mil do SkyMiles je nutno uvádět vždy členské číslo.
 • Žádost o zpětné načtení mil je možno uplatnit do 6 měsíců od ukončení pronájmu prostřednictvím linku uvedeného níže.
 • Servisní centrum v USA: 1-800-323-2323