Alaska Airlines

 • Slevové (CDP) číslo pro občany USA: 321739
 • Členové Mileage Plan mají nárok na načtení:
            o 50 mil denně z 1-4 denních pronájmů, nebo
            o 500 mil za pronájem 5-denní a delší.
 • Míle se nenačítají z daní, poplatků a dotankování.
 • U pronájmů v USA, Porto Riku a Kanadě je nutno při požadavku na načtení mil do Mileage Plan počítat s příplatkem (Frequent Flyer Surcharge) ve výši $0.50 denně, max. $2.00 za pronájem.
 • Pro načtení není vyžadován návazný let, ale je vyžadována Alaska Airlines Mileage Plan frequent flyer karta.
 • Alaska Airlines Mileage Plan Servisní centrum (USA): 1-800-654-5669
 • Žádost o zpětné načtení mil je možno uplatnit do 6 mesíců od ukončení pronájmu prostřednictvím níže uvedeného linku.