Destinace

Cena za den
(včetně daně)

Maximální cena za pronájem(vč. daně)

Ztráta/krádež
Wi-Fi jednotky
(vč. daně)

Ztráta/krádež
USB kabelu
(vč. daně)

Ztráta/krádež
USB adaptéru
(vč. daně)

Německo

€10.12

€47.60

€89.25

€11.90

€11.90

Itálie

€12.10

€84.70

€121

€6.05

€6.05

Španělsko

€12.10

€108.90

€100

€6

€6

Švýcarsko

CHF 5

CHF 150

CHF 250

CHF 15

CHF 15

Francie

€11.99

€83.93

€340

€30

€30

Belgie

€12.50

€75

€100

€10

€10

Nizozemí

€12.50

€75

€100

€10

€10