Záznam o nehodě vozidla Hertz


Nehody vozidel

Je firemní zásadou Hertz rychle opravit všechna vozidla tak, jak je to předepsáno výrobci.

Pokud si nepřikoupíte volitelné služby / produkty omezující odpovědnost za škody, poté jste odpovědni Hertz za škody nebo ztráty na vozidle, jejichž výše může dosáhnout až zůstatkové hodnoty vozidla.

Pokud přijmete finanční krytí pro případ nehody (CDW), poté můžete omezit svou odpovědnost na částku spoluúčasti, která je uvedená na nájemní smlouvě. I tato spoluúčast může být nadále snížena či eliminována přijetím SuperCover (SC). Pokud nepřijmete SuperCover (SC) pak poškození do výše spoluúčasti (N.W.E.) bude účtováno na vaší nájemní smlouvu bez ohledu na zavinění nebo na jiné pojistné krytí, které můžete mít sjednáno mimo Hertz. Osoba, jejíž jméno se objevuje na nájemní smlouvě jako nájemce, je finančně odpovědná za všechny škody na pronajatém vozidle.

Prosíme, zkontrolujte si výši vaší odpovědnosti za škody na nájemní smlouvě, kterou dostáváte na počátku pronájmu.
Vy, stejně tak jako všichni další autorizovaní řidiči jste povinni plně spolupracovat s Hertz na vyšetření jakékoliv nehody a poskytnou součinnost při řešení nároků, které mohou vzniknout třetím stranám jako následek poškození pronajatým vozidlem. Takovou spoluprací se myslí zejména vyplnění Záznamu o nehodě vozidla (viz link níže).

Záznam o nehodě vozidla musí být vyplněn ke každé události a předán Hertz nejpozději při vrácení vozidla. Prosíme, uveďte v popisu poškození také jakákoliv zranění osob nebo dokonce úmrtí. Pro dotazy v průběhu pronájmu se obracejte na pobočku, kde váš pronájem započal. Kontakty na pobočku jsou na nájemní smlouvě nebo v dokladech od vozidla.
Zde si stáhněte Záznam o nehodě vozidla Hertz. (Před vyplněním Záznamu o nehodě vozidla si přečtěte níže uvedené často kladené otázky).


Často kladené otázky

Jak dlouhý je proces?
 
U poškození, která jsou zúčtována v rámci nájemní smlouvy, již není klient dále kontaktován. U poškození, kde byly dotčeny třetí strany, vás může Hertz kontaktovat s žádostí o poskytnutí doplňujících informací. Nicméně vezměte na vědomí, že každá škodní událost je individuální a délka jejího vyřešení se může lišit. Máte-li jakékoliv dotazy, prosíme, využijte sekce Kontaktujte nás.

Kdy je spoluúčast účována? 
Účtování většinou probíhá na pobočce ihned po vrácení vozidla, u poškození, která nebyla klientem řádně oznámena a vyšetřena pak zpravidla do 28 dní od vrácení vozidla.

Pokud vozidlo poškodím dvakrát či vícekrát během pronájmu, účtuje se spoluúčast jen jednou?
Ne, na každou škodní událost se vztahuje spoluúčast individuálně.

Copak přijetí SuperCover (SC) nekryje všechno? 
SuperCover, stejně jako jiné pojistné krytí, má svá omezení a výjimky. Prosíme, pročtěte si příslušné části podmínek nájemní smlouvy pro detaily, anebo informace v části Pojištění a odpovědnost u Požadavků a podmínek pronájmu uvedených na internetu.

Poškození třetí stranou: Nehodu jsem nezavinil a přesto je mi účtována spoluúčast, protože jsem neakceptoval SuperCover (SC). Co bude následovat?
Hertz bude kontaktovat třetí stranu pro vyjasnění odpovědnosti všech zúčastněných. Pokud Hertz obdrží plnění od strany, která nehodu zavinila, poté zpracuje návrat relevatní části účtovaného poškození klientovi.

Nemám na své kartě dostatek peněz pro úhradu škody, co bude násladovat?
Dokud není zaplacená plná spoluúčast, budete stále zodpovědni za škody, které v rámci oprávněného nároku vznikly. Hertz vás bude kontaktovat pro vyřešení úhrady zbývajícího dluhu.

Jak celý process likvidace škod probíhá?
U poškození, která jsou účtována v rámci nájemní smlouvy na konci pronájmu už nebudete kontaktování. U poškození, které zahrnuje účast třetích osob, budeme nejprve shromažďovat všechny potřebné informace (záznam o nehodě vozidla, policejní protokol, dokumenty k opravě apod.) a uděláme vše pro co nejrychlejší vyřízení škodní události.

Jsou ještě jiné poplatky nad rámec spoluúčasti (N.W.E.), které mi mohou být účtovány, pokud poškodím vozidlo?
Ano, nad rámec spoluúčasti se účtuje ještě  Administrativní poplatek za vyřízení události. Výše poplatku je uvedena buď v podmínkách nájemní smlouvy, anebo v příslušných sekcích Termínů a podmínek na internetu. Tento poplatek je nevratný.

Pro jakékoliv dotazy týkající se částek účtovaných za poškození, prosíme, využijte formulář v sekci Kontaktujte nás.